Konut Kapıcıları Yönetmeliği 2013

Konut Kapıcıları Yönetmeliği 2013

Yeni Konut Kapıcıları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Konut Kapıcısı : Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi,

İşveren: Konutun maliki veya ortaklarını,

Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişiyi,

İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yöneticinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Madde 4 — Konut yöneticisi, İş Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.

Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve fesh etmek,

b) Merkezi ısıtmalı kaloriferli konutlarda kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak, belgesi olanı işe almak,

c) Kapıcının işe girişinde, sağlık raporunu istemek, uygun olanı işe başlatmak ve yılda bir sağlık kontrolünü yaptırmak,

d) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmesinden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek, sigorta primlerini zamanında yatırmak,

e) Konut tesisatının kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi yazılı olarak kapıcıya vermek ve özelliklerine uygun olarak bakımının yapılmasını sağlamak,

f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak,

g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konut sakinlerinin bilgisine sunmak ve bu belgeyi ilgililerin görebileceği konutun girişinde bir yere asmak,

h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak.

Kapıcının Görev ve Sorumlulukları

Madde 5 — Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

c) Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İş Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları

İş Sözleşmesi

Madde 6 — Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde;

İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekir.

Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi

Madde 7 — Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.

Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.

Ücret Ödemesi

Madde 8 — Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.

Hafta Tatili

Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.

Genel Tatil ve Ücreti

Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

Yıllık Ücretli İzin

Madde l1 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Geçici Kapıcı

Madde 12 — Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.

Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kapıcı Konutu

Kapıcı Konutu ve Tahliyesi

Madde l3 — Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.

Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez.

Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.

Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlüğe İlişkin Hükümler

Yürürlük

Madde l4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Etiketler: , , , , , ,

Bu yazı için 15 yorum yapıldı:

 1. dmerhaba diyor ki:

  haber siteniz çok güzel olmuş sağolun bizi bilgilendirdiğiniziçin.

 2. zeki diyor ki:

  merhaba benim ailem 4 katllı aprtmanda kapıcı olarak görev yaptı ankara çubuk 8 yıl oldu o zamanlar karalüfer yanıyordu kömürlü binayaı haftada 2 kez temizliyorlar bunun karşılıgı kira almıyorlardı ve elettirik su ve evin özel ihtiyaçlarınınıda ailem karşılıyordu şimdi dogal gaza geç,nce ailemden kira istiyorlar bizim ne yapmamız gerekiyor sigortasız çalıştılar bize yardımcı olrmusunuz lütfen suzan akpinar

  1. habernenu diyor ki:

   Zeki bey size en yakın sgk il müdürlüğüne müracaat ediniz.

 3. adem aslan diyor ki:

  kapıcı yıllık izinin 2. gününde izinli gittiği yerde kaza geçirerek iken vefat etmiştir. yapılacak işlemler nelerdir bilgilendirirseniz sevinirim. tşk ederim

 4. ahmet izan diyor ki:

  selam ,yöneticisi bulunduğum apartmanda bir kat sakini ,kapıcımızdan binamıza 300-400 metre uzaklıkta bulunan market den 10 litrelik su istemektedir kapıcımız bu isteği yerine getirmek zorunluluğu varmıdır.şimdiden teşekkür ederim .

 5. ismail özel diyor ki:

  slm arkadaşlar.ben 14 yıldır aynı yerde çalışmaktayım sözleşmemde olmadı 1cı ayda hata yaparak hıç bır hakkımmı almadan iş sözlesmasını imzaladım.ama iş cıkısı yapılmadı.sözlesmede de gecmışe dönük haklarım saklı oldunu belırtılıyor.sızce bu etkı yaparmı.bılen anlayan arkadaşlar varsa msj iletir umarım yad yardımcı olucak kişiler

  1. nazmi diyor ki:

   deyerli arkadaşım kader kurbanı olmayalım imzaladığın yerlere dikatli okuyalım ki yanlışlık olmasın eyer sözleşmede geçmiş haklar saklıysa sıkıntı olmaz tşk

 6. ismail özel diyor ki:

  sevgili yönetici arkadaşım.kapııcı sadece gazete ekmek servısı yapmakta hükümlüdür.kapıcı deyıpde o sızın sureklı hızmetkarınız deildir.ben 80 daireli apartmana bakıyorum cılesınıde cekıyorum bıraz olsun kapıcı olanlara yüklenme olmamalıdır düşüncem.siz kapıcıların nasıl sartlarda nasıl calıştını bılmenız için onlarla bıraz itibata gec,lmelidir ki o zaman anlsılır hersey.kapıcı apartman yonetıcısınden daha cok sorumluk sahıbıdır

 7. Kayhan Türkmenoğlu diyor ki:

  Yönetmeliğin 4/b maddesine göre Merkezi ısıtmalı kaloriferli konutlarda kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak, belgesi olanı işe almak gerekir deniyor. Binamız sıfır.Kalorifer tesisatımız doğalgazlı ve merkezi pay ölçer sistemli. Tesisatta katı ve sıvı yakıt kullanılmıyor. Tesisat bir düğme ile otomatik olarak çalışıyor. Tesisatı çalıştırmak için kapıcının ateşçi belgesi alması şart mı ? Belgeli olmasına olmaya gerek var mı?

 8. MEHMET AL, AREGÜDER diyor ki:

  DEGERLİ MESLEKTAŞLARIM KUŞADASI GENEL,İNDE SİTE GÖREVLİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEGİ KURUYORUZ ESTEGİNİZİ BEKLİYORUM.. MEHMET ALİ ARGÜDER 0 554 966 08 37

 9. uğur şafak diyor ki:

  hiç bir zaman maasımı belli bi gunde almıyorum kafaları ne zaman ısterse o zaman verılıyor cok madur oluyrum bunun bi cözümü nedir

  1. nazmi diyor ki:

   çözüm var sadece söylemen yeter yapmıyorlarsa çalışma bakanlığına şikayet et

 10. bekir ÇALIM diyor ki:

  ben 7 aydır kapıcıyım 80 daire ye bakıyorum normal mi ?

 11. recep uysal diyor ki:

  DEGERLİ VATANDASLARIM BEN 30 DAİRELİ Bİ SİTEYE BAKIYORUM NE İSTERLERSE ALIYORUM KAPICISAN MECBURSUN

 12. AHMET BÜR diyor ki:

  03-11-2003 tarihinden itibaren özel bir sitede dışardan kapıcı olarak çalışmaktayım.05-2013 tarihine kadar günlük yarım saat fazla çalıştırılmışız.buna göre fazla çalıştığımız zamanı geriye donuk 10 yıl olarakmı yoksa sadece 5 yılınımı alabiliriz.kapıcılar birde A.G.İ alabiliyorlarmı.

Yorum Yaz

Önceki yazıyı okuyun:
ehliyet-alacaklar
Ehliyet Sınav Sistemi Değişti

B sınıfı ehliyet sınavlarında 120 olan soru sayısını 60'a düşürdü, sınav süresini de 150 dakikadan 75'e indirdi. Milli Eğitim Bakanlığı...

Kapat
Haberler Son Dakika Haberleri Haber Siteleri